صولت خبر

کد خبر: 10098
تعداد نظرات: بدون دیدگاه
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۹۹ - ۲۰:۲۲

به نام نامی بلایی که درب مدارس راتخته کرد به قلم : مرتضی رضائی درزی این روز ها جهان با ویروسی کوچک اما مقتدر وکشنده به نام کرونا دست وپنجه نرم می کند . تمامی امور روزمره ی زندگی ،سخت تحت تاثیرسرایت وگسترش این بلای مهلک است. آموزش که یکی از اصلی ترین محورهای توسعه […]

بلایی که درب مدارس راتخته کرد/یادداشت به بهانه تعطیلی مدارس بخاطر ویروس کرونا

به نام نامی
بلایی که درب مدارس راتخته کرد به قلم : مرتضی رضائی درزی

این روز ها جهان با ویروسی کوچک اما مقتدر وکشنده به نام کرونا دست وپنجه نرم می کند . تمامی امور روزمره ی زندگی ،سخت تحت تاثیرسرایت وگسترش این بلای مهلک است.
آموزش که یکی از اصلی ترین محورهای توسعه یافتگی وتمدن بشری محسوب می گردد نیزصرفا به لحاظ مرکز تجمع انسانی بودن مدارس ودانشگاه ها ،این روزها ، اگرنگوییم تعطیل ،بلکه مختل گردیده است .
سیاست های ناکارامدمسوولین برخلاف هشدارهای ناشی ازاولین مشاهدات بالینی و آزمایشگاهی درقم،صرفا بواسطه ی سیاسی کاری و پذیرش تاوان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم درتاریخ مقرروبه هرقیمتی که شده ، موجبات گسترش آن به اقصی نقاط کشور گردید وشد آنچه نباید می شد .
هرچند گام های نخستین غلط بود اما بعدازلمس اهمیت موضوع وبالارفتن تعداد مبتلایان وقربانیان به کرونا ،برنامه های بعدی ، عقلانی وبخردانه تر بود….وتعطیلی مدارس ودانشگاه هایکی ازاین اقدامات تلقی می گردد.
هرچند درآغاز هیچ دورنمای روشنی ازطول مدت تعطیلی مدارس ترسیم نگردیده بودودولت – بخصوص وزارت آموزش وپرورش- بایک نگاه به تصمیمات ستادملی مبارزه باکرونا ونگاهی دیگربه اتفاقات پیش رو ،به صورت مقطعی اقدام به تعطیلی چندروزه ،هفتگی وماهانه ی مدارسمی نمود، اما بعداز گذشت مدتی با اتفاقات خارج ازتصورات شان ،بدین صرافت افتادند که حالا حالا قادربه بازگشایی مدارس نبوده وبایستی به برنامه ای درازمدت حهت آموزش ازراه دور و مجازی دانش آموزان دست یازند….
به نظر می رسید آنجه دراخبار ورسانه های رسمی گفته می شود فقط درقدم نخست تئوری ونظری مانده و صرفا جهت اقناع افکارعمومی بوده ،هنوز زیرساخت های لازم جهت آموزش مجازی موفق که بتواندافق های ترسیمی را برآورده نماید فراهم نیست . مازادبرآن بیش ازنیمی از دانش آموزان این دیار درمناطق محروم وکمترتوسعه یافته مستقر بوده ودرصدچشمگیری ازاین دانش آموزان فاقد امکانات اولیه نظیرگوشی لمسی بااندرویدبالا می باشند . پس باقاطعیت می توان ادعاکرد که آموزش وپرورش برای این گروه کثیر هیچ برنامه ای ندارد.
حتی اگر همه ی امکانات ازسوی گیرندگان وفرستندگان رامهیا فرض نماییم ،به زعم اکثرکارشناسان تعلیم وتربیت ، آموزش وپرورش میدانی وچهره به چهره دارای پارامترهای عملی وتعیین کننده ای ست که آموزش مجازی فاقد آن چارچوب هاست. اما درشرایط اوژانسی اسف بارکنونی که همه را با یک نسخه ی “درخانه بمانیم ” به شفا فراخوانده اند ،امکان آموزش چهره به چهره نبوده وحتی غیرقانونی تلقی می گردد ،چاره ای جز آموزش مجازی نیست ….
بانیم نگاهی به ارزش درس آموزی ازتاریخ ، سراغ دوستی باکمالات واهل فهم رفتم که به لحاظ سنی نیز از بنده سال ها بزرگ تربود ویکی دو پیرهن زمن بیش تر پاره کرده بود ….با این پیش زمینه که آیا چنین شرایطی با تعطیلی طولانی مدارس در نظام تعلیم وتربیت ما سابقه ی تاریخی داشته و چرایی وچگونگی آن …..
دوستم گفت : (بله مادرانقلاب سال ۵۷کلاس سوم ابتدایی درمنطقه ای محروم به معنای واقعی بودیم، یکی دوروز دیرتر از مردمانی که درشهرها وروستاهایی که رادیو تلویزیون داشتند خبرانقلاب را دریافت کردیم .آموزگارمان مدرسه ما راتعطیل کردوما غرق درخوشحالی شدیم …یادم هست آنوقت بایستی منتظر راهنما می ماندیم تا خبر شروع مجددمدرسه را به معلم وسپس به اولیاء مان بدهند اما عید شد فروردین واردیبهشت وخرداد شد اما نه مدرسه ای باز شد و نه امتحانات خردادوشهریوری برگزرار شد. بعدها گفتند که انفلاب فرهنگی است . آن سال همه ی مارا با نمرات بالا قبول کردند بی هیچ امتحانی ….)
دوستم درپایان صحبت هایش بالبخندملیح ومعناداری گفت: )) به جرات می توانم بگویم درسال تحصیلی ۵۸-۵۷ همه ی دانش آموزان درتک تک مدارس ایران درخردادماه بدون تجدیدی قبول خردادشدند وبعنوان ثبت یک رکورد آموزش وپرورش ایران درآن سال صددرصد قبولانده ی خرداددادداشت و احدی مردودنشد !!!!))
درست است که تاریخ آموزش وپرورش ملی ما با عنایت به مقتضیات زمان چنین سابقه ی درخشانی را درکارنامه دارد! اما امروزه چهل واندی سال گذشته وآموزش وروش های آموزشی وتربیتی تغییراتی بنیادین را به خوددیده است ،نمی شود آن اتفاقات را به تعطیلی این روزهای مدارس تعمیم داد اما…..
به زعم نگارنده که بیست وهفت سال تجربه ی معلمی دارد ، با اتکاء حداقلی به نظرکارشناسان بهداشتی ،اگر کل مردم ایران موازین وتوصیه های بهداشتی را رعایت نموده وقرنظینه ی نیمه کاره امروزی را- هرچندکج دارومریز- ادامه دهند،تاده ماه دیگر وضع به همین منوال خواهدبود ! پس درخوشبینانه ترین حالت کشورعزیزمان طی ماه ها وفصول آینده میزبان این سوغات وارداتی شوم از برادران چشم بادامی و متحدسیاسی مان درقبال استکبار جهانی خواهدبود وحالاحالاها مدارس بسته خواهدماند.
پس امتحانات خرداد وشهریورهم به صورت جضوری دوراز تصورمی نماید و این مهم باتمهیدات تکمیلی متولیان وزارتی تعلیم وتربیت ،به طور مجازی وازراه دور برگزار خواهدگردیدتاچشم امیدمان به فرارسیدن گرما وخشکی تابستان پیش روی مان باشد مگراین ویروس جاخوش کرده ازاین خاک ودیار پرگهررخت بربندد. ومجالی یابیم ، از میز ونیمکت کلاس های خالی مانده ی بی روح گردوخاکی زدوده و صدای جان گرفتن دوباره ی کالبد مدرسه ها را با هیاهوی پرانرژی دانش آموزان ،چون خونی تازه ذرشریان هایش به نظاره بنشینیم ……….
تا آن روز بدرود

یادداشت
یادداشت ها