| www.SolatKhabar.ir | امروز17 مرداد, 1401

تاکید نظام‌های جدید پرداخت یارانه بر توجه به خانواده‌های کم بضاعت

«امید حاجتی» در دومین گزارش کارگروه برنامه و بودجه که با موضوع بررسی و برآورد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده برگزار شد، از نهایی‌سازی گزارش کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه به سرپرستان خانوار خبر داد و گفت: این نظام پرداخت موجب بهبود رفاه جامعه و فاصله طبقاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این گزارش به نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تاکید برخانواده‌های کم بضاعت و زیر خط فقر پرداخته شده است،‌ افزود: برنامه های حمایتی پرداخت به خانوارها و تاثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزییات دقیق و کارشناسی به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اشاره به بررسی مصارف مطابق قانون در این گزارش گفت: در این گزارش ۵۰ درصد پرداختی های حمایتی از خانوار، ۳۰ درصد حمایت از تولید و ۲۰ درصد حوزه زیر ساخت، بازنگری در مصارف صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در این گزارش، ظرفیت های جدید منابع به عنوان ورودی های سازمان هدفمند سازی در سال ۱۴۰۱ به تفصیل تشریح شده است،‌ در خصوص یارانه های پنهان نیز گفت: حجم یارانه های پنهان در بخش های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضعیت برخورداری دهک های ده گانه جمعیتی از کالا های اساسی و حامل های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.
حاجتی در پایان تاکید کرد: این گزارش حاصل جلسات متعدد دبیرخانه کارگروه با دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های مرتبط در وزارتخانه های مختلف و نیز با استفاده از پژوهش های صورت گرفته و آمارهای مراجع رسمی از جمله مرکز آمار ایران جمع آوری و ارایه شده است.
امروزه در همه کشورها، هدف دولت‌ها از اعمال سیاست های حمایتی،‌ ایجاد ساختاری کارآمد در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است به همین دلیل انتخاب یک نظام حمایتی مناسب ضروری به نظر می رسد و روش مناسب پرداخت یارانه و میزان بهره مندی هر خانوار نیز به دغدغه اصلی دولت‌ها تبدیل شده است.
سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور نیز به عنوان دبیرخانه کارگروه هدفمندی یارانه ها ذیل ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اولین بار مسوولیت تهیه و تدوین منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را عهده دار شده است.

منبع: آخرین خبر

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.